06 1998 50 15 (bereikbaar 24/7) info@onderonsuitvaart.nl

Waarom Onder Ons Uitvaart?

Vroeg of laat overkomt het ons allemaal. We verliezen een naaste, of moeten zelf het leven loslaten. Hoe verdrietig ook, een goed afscheid is belangrijk. Begrafenis of crematie? Thuis opbaren, afscheid in de tuin, of liever in een uitvaartcentrum? Rouwkaart, advertentie of persoonlijke webpagina? Wat je ook kiest, je hebt dat ’t liefst zelf in de hand. Want als je zelf vormgeeft aan het laatste afscheid, wordt het passend, verbindend en waardevol.

Samen krachtig

Samen met naasten bepalen we wat er moet gebeuren. Zij kennen de overledene. Zij moeten verder met het verlies. Het is belangrijk dat uiteindelijk alles klopt. Wat daarbij helpt is dat het eigen is, in eigen omgeving, met eigen mensen, naar eigen inzicht.
Zelfs als het afscheid onverwacht is, weten naasten wat passend is en goed voelt. Soms is wel wat tijd nodig om dat weten naar de oppervlakte te krijgen. Daarin ligt mijn toegevoegde waarde. Bij Onder Ons nemen we die tijd.

Wat kan je nu al doen?

Als zelfregie belangrijk voor je is, helpt het om bij leven een keer stil te staan bij het laatste afscheid. Wie die bereidheid heeft, krijgt rust in het (achter)hoofd, biedt een leidraad aan nabestaanden en kan vaak ook veel geld besparen. Dit kan onder andere door je verzekering te checken. Veel mensen hebben ooit een verzekering afgesloten maar hebben geen idee wat daarin precies is opgenomen. Ook als je van plan bent nog lang te leven heeft het zin om er één keer naar te kijken. Laten we dat samen doen. Beter nu bijsturen (of weten dat je goed zit) dan in de week van een overlijden voor onaangename verrassingen staan. Neem vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek of verzekeringscheck, dat kost niets.

De spiraal symboliseert

In de week van afscheid en uitvaart draait alles om de overledene: het centrum van de spiraal. Familie, vrienden en dierbare bekenden omringen de overledene. Ze dragen bij aan het afscheid vanuit hun eigen relatie, ervaring en perspectief op de overledene. Dat is illustratief voor hoe je met Onder Ons tot een passend afscheid komt.

Herkomst van het symbool

De spiraal is een heel oud symbool. Duizenden jaren geleden al werd het op elk continent in rotsen gekrast en gevonden op tombes en bij begraafplaatsen, dolmen en hunebedden. De spiraal symboliseert van oudsher: leven, loslaten, verdieping en levenscyclus en staat symbool voor de reis van de ziel die het lichaam verlaat na de dood.

In gesprek

De meeste mensen denken er liever niet over na. Toch heeft bijna iedereen wel ervaring met een uitvaart van hoe je het niet wilt. Ook zijn er steeds meer mensen die wel concrete ideeën hebben over wat ze willen.
Anderen worden min of meer gedwongen, vanwege een ziekte die hen midden uit het leven haalt. Vaak zijn zij het juist die de moed en behoefte hebben regie te voeren over het afscheid. Onder Ons Uitvaart is partner in van ‘Jouw Laatste Levensfase’, een gevarieerd netwerk van professionals die mensen in de laatste levensfase (en hun familie en vrienden) een handreiking wil bieden om alles uit deze fase te halen wat nog gewenst is (kijk maar eens op:https://jouwlaatstelevensfase.nl/ ).

Natuurlijk zijn er ook mensen die vanwege hun leeftijd langzamerhand het overlijden ‘verwachten’. In al deze gevallen kan het goed zijn in gesprek te gaan.

Prettig
Wat typerend is voor de manier waarop je in het leven staat, is belangrijk voor jouw afscheid. Dit maakt voorgesprekken vaak tot bijzondere en prettige gesprekken.

Hoe ver ga je?
Lang niet alle beslissingen hoef je bij voorbaat te nemen. Wat je weet, maak je kenbaar maar geef vooral aan als je wilt dat je naasten de uitvaart vormgeven. Je geeft hun daarmee ruimte en vertrouwen. Voor hen moet het afscheid ook zinvol en passend zijn, zij moeten verder met het verlies.

Wensen en verzekering
Heel veel mensen hebben ooit in hun leven een verzekering afgesloten. De meesten hebben echter geen idee wat voor verzekering of wat daarin is opgenomen. Sluiten je wensen en wat de verzekering dekt wel bij elkaar aan? Het is verstandig er eens naar te kijken. Ik doe dat graag samen met je.

Gerust
Het zijn verrassend vaak leuke gesprekken. Daarbij is het een rustgevend idee dat wat je wilt, ongeveer klopt met wat financieel haalbaar is. In het gesprek brengen we in kaart wat je wilt en wat de te verwachten kosten zijn. Vervolgens kijken we naar de verzekering en wat nodig is om er voorlopig niet meer over na te hoeven denken.

Vrijblijvend en vrij
Een voorgesprek of verzekeringscheck is altijd kosteloos en geheel vrijblijvend. Op basis van het gesprek ontvang je overzicht van je wensen een gespecificeerde prijsindicatie van de te verwachten kosten. Jij of je naasten zijn altijd vrij om te kiezen wie de uitvaart gaat begeleiden.

Keuze uitvaartbegeleiding

Mijn werk doe ik altijd met hart en ziel. In mijn vorige baan veranderde dat geleidelijk. Hierdoor ging ik op zoek naar werk dat wezenlijk is en mij weer meer tot mijn recht doet komen. Plotseling overleden er een aantal mensen in mijn eigen omgeving. Nooit vergeet ik de begrafenis van de man van mijn moeder. Misschien klinkt het gek maar ik voelde enorme voldoening die dag. Over hoe we alles hadden gedaan: anders, eigen, samen. Precies ‘Hans waardig’. Ook het samenzijn aansluitend op de crematie van mijn zwager, ‘het troosteten’ voelde voor mij als een fundament voor mijn nieuwe weg: het besef: ‘dit is belangrijk en voegt iets waardevols toe’. Door deze ervaringen hervond ik mijn kracht en kwaliteiten. Dit is wat ik kan en wil.

Mijn overtuigingen en werkwijze

Ik zie mijzelf meer als ‘coach’ voor de familie dan als uitvaartleider of uitvaartverzorger. Mijn visie, benadering en werkwijze bij het coachen van afscheid is gebaseerd op onderstaande overtuigingen, samengevat in drie kernbegrippen: zelf-weten, samen-doen en goed voelend. Het resultaat geeft voldoening. Een goede basis voor vervolg.

 1. Zelf weten
  Steeds meer mensen geven liever zelf vorm aan afscheid en uitvaart, dan dit uit handen te geven. Ondanks of dankzij (?) de emoties weten mensen wat goed voelt en kloppend is. Als coach ga ik daarvan uit en vraag door om ‘dat weten’ naar de oppervlakte te krijgen. Mensen weten in elk geval wat ze niet willen. Dat kan helpen om de gewenste richting op het spoor te komen.
 1. Samen doen
  Verbinden en betrekken van allen die na staan en ‘iets willen doen’ brengt een waardevolle meerwaarde. Bij het organiseren en coördineren daarvan wil ik van toegevoegde waarde zijn.
  Wat mensen beweegt, bijzonder kwaliteiten, typerende eigenaardigheden, vrienden- en familiekracht komen in de week na overlijden juist sterk naar voren. Dat ‘iets kunnen doen,’ iets passends, biedt houvast en doelgerichtheid. Het heeft een zingevende, verbindende en helende werking.
 1. Goed voelend
  Het is belangrijk dat het afscheid en de weg ernaar toe goed voelt. Wat daarbij helpt is dat het ‘eigen is’, naar eigen inzicht, in eigen kring en informeel. Al is het ook normaal dat boosheid, verdriet, frustratie, onmacht en onenigheid onderdeel (kunnen) zijn van dit proces. Gaandeweg komt het inzicht, de bereidheid en consensus in de kring van naasten. Wat wie wat wil doen. De rol kan klein of groot zijn. De kring van betrokkenen kan groot of klein zijn, het afscheid kan eenvoudig of groots zijn, net wat passend is.

Betrouwbaar, enthousiast en toegewijd

Mijn kernkwaliteit
In mijn werk als maatschappelijk werker, preventiewerker, vertrouwenspersoon, projectleider, coördinator en adviseur is het gedreven zijn vanuit een persoonlijke en professionele visie, het sensitief zijn, samenwerken en organiseren, typerend voor mij. Bij het werken met de meest verschillende mensen is het aanspreken van eigen kracht altijd een rode draad geweest.

Bij de organisatie van een uitvaart -gebaseerd op mijn visie en werkwijze- komt mijn vermogen om aan te sluiten bij de eigenheid, diversiteit en kracht in de kring van naasten goed van pas.

Mijn netwerk
Ik werk graag samen en aanvullend op anderen, in een netwerk van deskundigen, die ieder hun eigen expertise, aanvullende dienst of kennis hebben in de uitvaartbranche.  Ik geloof in de meerwaarde van een netwerkorganisatie. Een netwerk van kleine zelfstandigen, die samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Uitvaartondernemers, die elkaar inspireren, steunen en versterken en vervangen ingeval van ziekte of vakantie.

Bij afscheid en uitvaart komt veel op je af.
Er zijn heel veel verschillende diensten en onderdelen waarbij ik kan helpen. Zo nodig en gewenst kan mensen uit mijn netwerk inschakelen of mensen uit jullie eigen netwerk betrekken om een rol op zich te nemen zodat we komen tot een passend afscheid, in de geest van de overledene en passen bij jullie.

In kernwoorden:

24/7bereikbaar

Uitvaart

Begrafenis

Crematie

Condoleance

Begraafplaats

Crematorium

Uitvaartcentrum

Aula

Rouwcentrum

Rouwauto

Hospice

Uitvaartverzekering

Rouwvervoer

Opbaren

Rouwkaarten

Kist, wade of baar

Bloemen

Fotografie

Muzikanten

Catering

Afscheidshuis

Kennisgeving

Opbaarlocatie

Afscheidsbijeenkomst, afscheidsdienst, afscheidsplechtigheid

Thuis opbaren

Afscheid in de tuin

Vrouwelijke uitvaartbegeleider

Locale uitvaartbegeleider

Persoonlijk afscheid

Kleinschalig

Bevlogen, zorgvuldig, aandachtig en betrokken

 

Ervaringen van anderen

Wil je ook een ervaring met Onder Ons UItvaart delen? Dat kan via deze link: https://trustoo.nl/r/243bd75f79 of via de bedrijfspagina van Onder Ons Uitvaart op Google. Een korte oprechte ervaring delen, helpt anderen bij het maken van een keuze. Bedankt daarvoor!
 
 
Plotseling

In mei 2023 is onze jongste zoon Koen plotseling overleden. Mariele heeft al eerder met ons de uitvaart van dierbaren gedaan, nu ook de uitvaart van Koen. Mariele is betrokken en weet ook de juiste afstand te houden om op momenten waarin het lastig is wel beslissingen te nemen. Ze doet dit op een hele fijne manier.
Alles is bespreekbaar en er wordt samen gekeken naar wat je wilt, daarin denkt ze in mogelijkheden.
De uitvaart van onze Koen is ondanks het grote verdriet prachtig geworden.
De organisatie door Mariele was zo goed geregeld. In een zee van bloemen hebben meer dan 900 mensen afscheid kunnen nemen van Koen. Ook is er geregeld dat er nog 400 mensen de dienst digitaal konden bijwonen.
Na afloop van de crematie stonden alle bloemen en andere mooie herinneringen bij ons thuis, dat was zo fijn.
Mariele beschikt over een betrokken netwerk en heeft ook de mensen in ons eigen netwerk op een hele fijne manier betrokken bij de uitvaart van Koen.Op deze manier samen alles samen bespreken en dan overdragen aan Mariele heeft ons in de moeilijkste week in ons leven geholpen om een mooie uitvaart en crematie voor Koen te maken.
Gerben en Stijnie

 

Uitstekend
Mariele heeft de uitvaart van mijn partner uitstekend verzorgd. Omdat mijn partner ongeneeslijk ziek was heb ik ruim voor zijn overlijden een uitvaartbegleider gezocht. In ons eerste gesprek werd het vervoer van de overledene naar het crematorium besproken en Mariele gaf aan dat we konden kijken of dit met onze eigen camper zou kunnen.
We zijn samen met onze camper naar een toonzaal met uitvaartmanden geweest en nadat ik een keuze had gemaakt hebben we geprobeerd of deze in de camper zou passen. Toen mijn partner was overleden kwam Mariele met de uitvaartmand naar het verpleeghuis en zorgde voor vervoer naar huis. En daar bleef zij bij mij om diverse zaken te regelen. Het was heel fijn dat ze hiervoor alle tijd nam. Zoals onder meer voor het opstellen van de tekst op de rouwkaart. Tot de dag van de uitvaart kwam ze elke dag bij ons thuis om te controleren of het met de overledene goed ging en het een en ander voor te bereiden. En op de dag van de uitvaart ging ze na de crematie met familie en vrienden mee naar ons huis. Ze had namelijk voorgesteld om daar samen te eten zodat ik niet alleen in een leeg huis zou komen. En dat was voor mij heel plezierig.
Het ging allemaal heel gemoedelijk, met een goed resultaat.
Winy

Bijzonder mooi en indrukwekkend
Mariele heeft als mens de perfecte balans tussen rust en daadkracht alsmede tussen betrokkenheid en overzicht. Heel bijzonder. Ze is echt gemaakt voor deze functie. En dan is het ook nog eens een hele prettige persoon om gedurende een week zo intens mee op te trekken/samen te werken. De uitvaart die we samen hebben georganiseerd werd door vele mensen als bijzonder mooi en indrukwekkend beschreven.
L M, vrouw 54, jan ’22

Een goed gevoel 
Mariele houdt de grote lijn stevig in handen en pakt door waar het moet, maar geeft vooral de ruimte om tot beslissingen te komen die goed voelen en waar je ook naderhand nog steeds achter staat. Dit is van wezenlijk belang voor het rouwproces wat volgt. Ze kan deze 2 dingen heel mooi combineren die beide van belang zijn. Ik vond het ook heel mooi dat je aangaf dat je de nabestaanden juist niet ‘de zorg uit handen moet nemen’, maar ze juist bij beslissingen moet betrekken en dat het jouw taak is om, als er even geen antwoorden komen, de juiste vragen te stellen. Zo kom je tot beslissingen waar je ook naderhand een goed gevoel over hebt. En fijn dat je een beslissing ook later weer kunt aanpassen, zodat ik een dag van tevoren besloot dat ik de kist niet wou laten dalen. Een telefoontje en het was geregeld. En ik ben nog steeds blij dat ik het heb aangepast.
B.B zomer 2021

Onvergetelijk
Ik vind het fijn en voel me gelukkig dat ik Mariele 1,5 jaar geleden ontmoet heb tijdens een informatieavond over uitvaart. Die informatie heb ik bewaard. Toen mijn man erg achteruit ging, kwam je voor een gesprek met mij en mijn dochter. Na het overlijden van mijn man heb ik meteen contact met jou gezocht en jij hebt heel rustig de touwtjes in handen genomen. Het was een bijzondere dag vanaf het begin tot einde heeft Mariele ons zo begripvol en met liefde begeleid. Het was en is onvergetelijk.
Ook na deze verdrietige dag kon ik bij jou terecht met vragen. Mariele Bedankt.

Nog nooit zo’n mooi afscheid 
We wisten dat mijn man binnen niet al te lange tijd zou overlijden. Ik had eens een advertentie gezien van onderonsuitvaart.nl  en nodigde Mariele uit om eens vrijblijvend met mij en mijn dochter over het afscheid te praten. Het gesprek met haar verliep zeer prettig en zij kwam met creatieve ideeën. Ik legde ze aan mijn man voor en hij kon er helemaal in mee gaan.Twee dagen later overleed hij toch nog heel plotseling.
Na mijn telefoontje kwam Mariele meteen. Zij besprak alles tot in de kleinste details op de weg naar het afscheid.
Een afscheid waarvan de bezoekers zeiden dat ze nog nooit zo’n mooi afscheid hadden meegemaakt. Ook wij als familie hadden hier een bijzonder goed gevoel over.

Ondanks corona creatief en bijzonder
Mariele zat vol goede ideeën, zoals om de tuin als plek voor de afscheidsceremonie te gebruiken. Zo konden er in deze tijd van beperkingen door corona toch ruim 100 mensen aanwezig zijn. In plaats van aarde op de kist te gooien, had ze takjes fluitenkruid op een schaal liggen die elk van de aanwezigen op de kist konden gooien. Er waren heel veel bloemen. Terwijl de familie met genodigden napraatten, ging zij op het graf samen met onze kleindochter aan de slag om vazen half in te graven zodat de bloemen in water konden staan en langer houdbaar waren.
Al met een al een geweldige begeleiding in een voor ons zeer verdrietige periode. Dank je wel, Mariele.
M K-v L, 3 juni 2021

Zorgvuldig en praktisch
“Reizen naar de andere kant van het land was voor jou geen belemmering om meteen beschikbaar te zijn en ons bij het afscheid te helpen met grote lijnen én details, zodat we nu helemaal het gevoel hebben dat het ONS afscheid was i.v.p. het uit handen te geven aan een uitvaartbedrijf met multiple choice vragen en checklijsten.
Het werd daardoor bijzonder, waardig en levendig. De herinneringen die we deze dag konden maken dragen bij aan een warmere herinnering aan onze moeder dan die van de afgelopen moeilijke jaren.
Zo’n ‘eigen uitvaart’, kan ik iedereen aanbevelen. Jouw betrokkenheid, zorgvuldigheid en praktische coaching zou ik iedereen aanbevelen. Omdat je een afscheid van een dierbare maar een keer goed kunt doen.”

 

Betrokken en professioneel
‘De begeleiding van Mariele hebben mijn vader en ik ervaren als zeer plezierig, betrokken en professioneel.
Heel fijn hoe ze naast je gaat staan en door pakt als het moet’.

Perfect
‘Ik heb Mariele ervaren als een vakvrouw met het hart op de juiste plaats. Zowel voor, tijdens als na het overlijden van mijn moeder kwam ze met zinvolle adviezen en is alles perfect verlopen.’

Grandioos
‘Afgelopen weekend kreeg ik de foto’s te zien die in de dagen rond de crematie zijn gemaakt. Gek genoeg brengen die heel goede herinneringen boven. Het lijkt als de dag van gisteren dat Joost naast me weggleed. Tijd speelt een raar spel met me. Bijna net zolang geleden was jij hier met een bijzondere toegevoegde waarde op alles wat we zelf al hadden gedaan. Jouw vanzelfsprekende aanwezigheid, je verassende inbreng, het eten bij ons thuis na de crematie, de kaarsen, foto’s en filmpjes… Je inzet heeft een grote rol gespeeld bij mijn beleving van die dagen. Ik vond en vind het grandioos hoe je dat hebt gedaan en wil dat nog maar ’s gezegd hebben’.

Eye opener
Mariele heeft ons op een fantastische wijze bijgestaan voor en na de crematie van mijn moeder. Ze heeft ons overal bij betrokken, vooral mijn moeder die weer even de regie in handen had. Ze was ernstig ziek en had veel pijn. Toch wilde ze vooral vasthouden aan mooie herinneringen. Onder Ons Uitvaart heeft haar gewezen op de mogelijkheid van een afscheid bij leven. In overleg met haar en directe dierbaren hebben we dit afscheid thuis gegeven. Familie, vrienden en kennissen hebben haar en elkaar allemaal ontmoet in een ontspannen bijna feestelijke sfeer. Mijn moeder heeft genoten. Ook van de genodigden hebben we louter positieve reacties ontvangen. Hoewel hier en daar een traan hebben we enorm gelachen en mooie herinneringen opgehaald.

In ons midden
Ik wil je nog even bedankt voor jouw geweldige, flexibele en heel goed meedenkende inzet, tijdens en voor de uitvaart van ons moeder. Het heeft ons alle vier goed gedaan om jou zo in ons midden te hebben en je bent van grote steun geweest voor ons.
Hartelijk dank voor je attente manier van werken, je begrip, je duidelijk communiceren en je precisie.
Wanneer een bekende van mij overlijdt zal ik je van harte aan bevelen.

Hoe bijzonder
We zijn zo dankbaar dat jij op onze weg bent gekomen om bij het laatste afscheid van Richard te helpen.
Gewoon een vrouw die ‘onder ons’ wensen vervult. Heel intiem een afscheid in de tuin van de ouders.
Iets anders en beters hadden we ons niet kunnen wensen. Petje af. Nogmaals bedankt.