06 1998 50 15 (bereikbaar 24/7) info@onderonsuitvaart.nl

Passend pakket

Afhankelijk van de situatie kies je een pakket dat passend is. Of er veel of weinig begeleiding nodig is van Onder Ons, hangt af van de keuzes die de familie maakt, de uitvaart eenvoudig of complex zijn, er kunnen veel of weinig gasten komen, naasten veel zelf doen, of onderdelen uitbesteden.

 1. Standaard tarief                      € 2.195,-
 2. Basis tarief                              € 1.995,-
 3. Intiem afscheid tarief              € 1.795,-
 4. Buiten de regio tarief              € 2.450,-
 5. Op eigen kracht tarief             € 1.195,-

Bel

06 1998 50 15

vrijblijvend advies & kostenraming

Wat is altijd opgenomen in het tarief?

Ongeacht welk pakket je kiest, de volgende onderdelen zijn altijd opgenomen in de begeleiding door Onder Ons!

 1. Inschakelen assistentie bij laatste verzorging en opbaring, de laatste verzorging kan (desgewenst) altijd i.s.m. familie
 2. Een planningsgesprek met gespecificeerde kostenraming
 3. Dag en nacht bereikbaar voor de familie
 4. Hulp bij het opstellen van de kennisgeving kaart/advertentie
 5. Dagelijkse coaching tot en met de dag van de uitvaart,
 6. Dagelijkse controle van de opbaring
 7. Coördinatie van de inzet door ‘derden’ b.v aangifte bij de gemeente, fotograaf, rouwvervoer, drukker, beheerder afscheidslocatie of begraafplaats, het maken van een kist, bloemen, cateraar, huur apparatuur/servies enz.
 8. Draaiboek voor de dag van de uitvaart
 9. Handreiking nazorg en/of aanmaken account nabestaanden loket
 10. bedrijfskosten en de 1e 50 kilometer reiskosten

Toelichting op de pakketten:

 1. Het standaardtarief geldt voor een uitvaart vanaf 50 tot 200 genodigden, waar op de dag van de uitvaart 1 of meer verplaatsingen zijn en is gebaseerd op een gemiddelde van 20- 25 uur begeleiding.
 2. Het basistarief geld voor een een uitvaart waar het afscheid en de condoleance en crematie op 1 locatie plaatsvindt en er minder gasten zijn (tussen de 15 en de 50). Gemiddeld is het aantal uren begeleiding tussen de 16 en 20 uur.
 3. Het tarief intiem afscheid voor een intiem afscheid past bij een relatief klein aantal genodigden (5-15 pers), gebaseerd op een gemiddelde van 12-16 uur begeleiding.
 4. Buiten de regio: als de begeleiding verder dan 40 km buiten Stedum/Groningen plaatsvindt, komt er bedrag van € 300,- bij het standaardtarief.
 5. Het op eigen kracht tarief past voor families die liefst alles zelf willen doen maar graag iemand hebben met kennis van de uitvaartbranche die met ze meedenkt. Het is niet verplicht om een uitvaartleider in de arm te nemen. Je mag en kan alles zelf doen. Ook in dit pakket help ik -indien gewenst- bij de laatste verzorging, het opbaren en de planning van de week, vervolgens kijk ik dagelijks -op afstand- mee met de verschillende onderdelen. Dat geeft net even een steuntje in de rug, ‘wanneer moet wat’ en het biedt de zekerheid dat je niets over het hoofd ziet. Deze vorm van uitvaart coaching kan ook geschikt zijn voor families die ver van Groningen wonen maar toch begeleiding van Onder Ons willen. Dit tarief is gebaseerd op een gemiddelde van 10 uur begeleiding.
 6. Troosteten op locatie
  Het troosteten heeft een bijzonder toegevoegde waarde voor goed voelend afscheid. Het onder elkaar zijn aansluitend op de plechtigheid, met een selectie van de uitvaartgasten, op een eigen, informele locatie, met lekker eten en drinken, zonder tijdsdruk, zaalhuur, horecapersoneel.
  Behalve dat dit goed voelt, is het ook goedkoper dan samen uit eten gaan, vooral omdat je op een eigen locatie geen horecaprijzen betaald voor drankjes.
  We maken daarvoor een catering plan op maat, sfeer op locatie en zijn met twee personen aanwezig, voor € 195,- maken (wat je anders al gauw aan zaalhuur kwijt bent).
  De kosten van het eten zijn hierin niet inbegrepen. Wat er te eten en drinken is, hangt af van de keuzes van de familie. Globaal kan je bijvoorbeeld uitgaan van een keuze voor 10, 15 of 20 euro per persoon.

Gespecificeerde kostenraming

Na het gesprek over de inhoud en planning van de uitvaartweek, krijg je altijd een gespecificeerde kostenraming van de totale te verwachten kosten. Dit is meestal op de dag na het overlijden. Gedurende de week worden soms toch andere keuzes gemaakt dan aanvankelijk bedacht. Wanneer dit leidt tot verandering in de geraamde kosten zullen we dat altijd kenbaar maken.

Kosten

Een gemiddelde uitvaart kost tussen de 3.500 en de 10.000 euro. Uiteraard is veel afhankelijk van de keuze van naasten. Sommige kosten worden bij elke uitvaart gemaakt, zoals de kosten voor een graf of een crematie. Andere kosten worden alleen gemaakt als naasten ervoor kiezen, zoals een advertentie, volgauto’s, bloemen, in een rouwcentrum opbaren etc. Natuurlijk maakt ook het aantal genodigden veel uit, bij de ene uitvaart zijn 50 mensen bij de andere 300.

De uitvaartnota
Normaal gesproken betaalt de uitvaartbegeleider alle rekeningen van derden (de kist, de drukker, het crematorium enz.) de familie voldoet de totale uitvaartnota aan de uitvaartbegeleider. Je kunt ervoor kiezen om de eventuele verzekering door Onder Ons te laten innen. Het verzekerde bedrag wordt dan meteen in mindering gebracht op het totaal van de uitvaartnota.

Is zelf doen goedkoop?
Door zo veel mogelijk zelf te doen kan je veel geld besparen. Toch is dat niet altijd goedkoper. Over het algemeen geldt: hoe meer je afwijkt van ‘de standaard’ hoe duurder het wordt. Vaak is er meer tijd nodig voor organisatie en coördinatie als je meer naasten betrekt of als het afscheid op een informele locatie plaats vindt in plaats in het crematorium. Als er meerdere ‘verplaatsingen’ zijn op de dag van de uitvaart zijn, vraagt dat meer tijd in de organisatie. Het belangrijkste is echter dat zelf doen wel altijd beter past en meer voldoening geeft.

 

 

Niet vergelijkbaar

Transparantie ver te zoeken
Transparantie in kosten is niet de sterkste kant van de uitvaartbranche. Aan de ene kant is dat begrijpelijk, omdat veel afhangt van de keuzes die naasten maken. Tegenwoordig kun je voor elk product of dienst een vergelijkingssite bezoeken die je helpt bij het maken van een keuze. Bij uitvaartbegeleiding gaat die vergelijking meestal niet op. Waarom niet?

Appels en peren
Knappe jongen die een vergelijkingssite maakt voor uitvaartbegeleiders. Want de tarieven zijn om allerlei redenen eigenlijk niet te vergelijken. Dit komt door verschillen in terminologie, verschillen in weergave van de kosten, in het aantal diensten dat onder het basistarief valt en het aantal uren dat het basistarief bevat.

Wat valt onder het basistarief?
Er zijn grote verschillen in wat onder het basistarief valt. Soms zijn bijvoorbeeld de laatste verzorging, of assistentie op de dag van de uitvaart, onderdeel van het basistarief, terwijl anderen daarvoor aparte onderdelen opnemen in de uitvaartnota.
Meestal gaat het bij ‘het basistarief’ om de uren inzet van de uitvaartbegeleider. Soms worden daarnaast bureaukosten (‘basis-‘ of ‘aanname-‘ of ‘bedrijfskosten’) gerekend. Dat onderdeel vormt dan een aparte post op de nota, terwijl bij anderen deze kosten opgenomen zijn in het basistarief, zoals ook bij Onder Ons.

Basistarief hoog of laag?
Sommige uitvaartbegeleiders hanteren een laag basistarief. Echter, meestal wordt dan op andere posten van de uitvaartnota een marge berekend (provisie). Het verdienmodel van de uitvaartleider is dan op andere onderdelen gebaseerd: de kaart, de kist, de advertentie, de bloemen etc. Daardoor lijken uitvaartbegeleiders die geen provisie rekenen duurder dan degenen die dat wel doen.

Hoeveel uren begeleiding krijg ik?
Bij veel uitvaartorganisaties is het aantal uren dat de uitvaartbegeleider mag besteden gelimiteerd vaak tussen de 12 en 16 uur per familie. Dit is normaal bij de grotere uitvaartorganisaties. Op de uitvaartnota staat gewoon een post ‘regelen en begeleiden van de uitvaart’. Kleine uitvaartbedrijven en zelfstandigen besteden echter vaak veel meer uren per uitvaart (tussen 20 en 30 uur). Het kan dus zijn dat je voor hetzelfde bedrag bij de ene uitvaartorganisatie 12-15 uur begeleiding krijgt, terwijl je bij een ander tot 2x meer uren begeleiding krijgt.

Uurtarief
Soms ook berekenen uitvaartbegeleiders een bedrag per uur. Wanneer het eindbedrag dan hoger is, heb je er feitelijk ook meer uren voor ontvangen. Dat lijkt het meest transparant en reëel maar heeft als nadeel dat het een tijdsdruk geeft. Want hoe sneller klaar, hoe goedkoper. Soms ook leidt dit tot onenigheid over ‘effectieve werktijd’. Elk extra kopje thee dat de uitvaartbegeleider drinkt, heeft dan een prijskaartje.

 

 

 

Over verzekeringen

Altijd vrij om te kiezen

De meeste mensen weten niet dat je altijd vrij bent om te kiezen wie je als uitvaartbegeleider wilt, ongeacht waar je verzekerd bent.  Of dat financieel gunstig is, hangt af van verschillende factoren. Het is verstandig daar bij leven eens naar te kijken, zodat u in de week na een overlijden niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Als u wilt, kijk ik vrijblijvend een keer met u mee.

Twee soorten verzekeringen

Veel mensen hebben ooit in hun leven een uitvaartverzekering afgesloten. Globaal zijn er twee soorten:

 1. Een kapitaalverzekering of een sommenverzekering, levensverzekering of lijfrentepolis: dit zijn verschillende namen voor een type verzekering dat geld uitkeert na overlijden.
 2. Een natura-verzekering. In dit geval ben u verzekerd voor een pakket aan diensten en producten. Er zijn heel veel verschillende soorten pakketten.

Sommige mensen hebben een combinatie van deze twee soorten verzekeringen, zoals vaak bij DELA.

Voldoende verzekerd?

Of u voldoende verzekerd bent, hangt af van uw specifieke wensen, van de soort verzekering en ook van uw polis.
Heeft u een kapitaalverzekering, dan is het dus de vraag of de hoogte van het verzekerde bedrag de kosten van de uitvaart dekt.
Bij de natura-verzekeringen hangt het af van:

 1. wat er in het pakket opgenomen is
 2. wat er niet in het pakket zit en wel moet
 3. en in hoeverre u andere keuzes maakt dan waar het pakket in voorziet.

Of het genoeg is of past bij wat u wilt, hangt af van wat er in het pakket zit en de keuzes die u maakt.
Als u kiest voor iets wat niet in het pakket zit, dan moet u uiteraard bij betalen. Lees verder onder ‘De verzekering van mijn vader om een idee te krijgen waar u op moet letten bij een pakketverzekering.
Vaak is het mogelijk om een bedrag te krijgen ter waarde van dit pakket.

Lid van een uitvaartvereniging

Lidmaatschap van een uitvaartvereniging is formeel geen verzekering maar een pakket van producten en diensten waar u recht op hebt na een overlijden. Dit is dus vergelijkbaar met de natura-verzekering. Van oudsher was dit een regeling ‘voor het dorp door het dorp’, zonder winstoogmerk, waarbij de leden vaak levenslang lid waren. De hele uitvaart werd zonder meerkosten geregeld. Inmiddels zijn steeds minder mensen levenslang lid en wonen mensen niet meer hun hele leven in hetzelfde dorp. 
Hierdoor is het aantal leden van uitvaartverenigingen sterk afgenomen, terwijl de kosten steeds verder zijn gestegen. Veel verenigingen houden dan ook op te bestaan. De nog actieve verenigingen vergoeden vaak nog maar een deel van de kosten, de overige kosten moeten worden bijbetaald.

Wat wel en niet in het pakket van de vereniging is opgenomen, verschilt per vereniging. Sommige uitvaartverenigingen betalen een vast bedrag uit als u zelf een uitvaartbegeleider kiest. Hetzelfde kan gelden als u nog wel lid bent maar niet meer in de buurt van de vereniging woont. De regels hierover en de hoogte van het bedrag verschillen per vereniging.
Zoals gezegd is het verstandig bij leven een keer na te gaan hoe het bij uw uitvaartvereniging geregeld is.

De situatie

Mijn vader en zijn vrouw zijn beiden in de 80. Zij hebben relatief laat een ‘pakketverzekering’ afgesloten bij een grote verzekeraar (in 2008). De premie is daardoor vrij hoog. Hij betaalt 60 en zij 40 euro per maand. De waarde van de polis is ruim 6000 euro. Ze dachten daarmee aardig goed gedekt te zijn, met name ook doordat er ‘een vrij te besteden budget’ (van 1600 euro) is opgenomen. Dus, zo redeneerden zij, ‘als we wat vergeten zijn kan dat daaruit betaald worden’.

Wat zit in hun pakket?

Het pakket lijkt aardig omvattend…. voor een leek (en dat zijn wij bijna allemaal).
De op mijn verzoek door de verzekeraar geschatte tarieven, lijken ook niet overdreven hoog.

1. regelen en begeleiden uitvaart* 1600,–
 2. laatste verzorging 500,–
 3. eenvoudige kist 600,–
 4. overbrengen en opbaren 500,–
 5. 1 volgauto op dag van uitvaart 500,–
 6. dragers op de dag uitvaart (6) 600,–
 7. 100 kaarten en 150 bedank krt 400,–
 8. acte van overlijden 13,–
 9. condoleanceregister 35,–
 10. draaiboek dag van uitvaart*  
 11. nazorgboek 12,–
 12. nazorggesprek*  
 13. vrij te besteden budget 1600,–
 Totale waarde 6360,–
 * posten = uren uitvaartbegeleider  

OEPS!
Bij nadere beschouwing blijkt echter, dat er een wezenlijk onderdeel niet is opgenomen in het pakket. De kosten van de begrafenis zelf, of -in haar geval- de crematie zijn NIET opgenomen in het pakket! Omdat ze geen ervaring hebben met de ‘benodigde posten’ is het hen niet opgevallen wat er ontbreekt in het pakket. Wat er bijvoorbeeld ook niet in zit: zijn rouwzegels, een advertentie, catering na de afscheidsbijeenkomst, bloemen, notariskosten, steen graveren en herplaatsen, al gauw 5660,– samen.

Haken en ogen
Voor ons zitten er eigenlijk 3 haken en ogen aan dit pakket:

1) wat we niet afnemen en wel in het pakket zit.
De posten die we niet gaan afnemen en wel in het pakket zitten zoals, opbaren in opbaarlocatie, dragers en volgauto. Daar krijgen we niets voor in de plaats.

2) wat niet in het pakket zit en wel ‘moet’
De posten die niet in het pakket zijn opgenomen maar wel noodzakelijk zijn, zoals de kosten voor de begrafenis /crematie, de koffiekamer of catering, rouwzegels, notaris die posten moeten we uiteraard (bij)betalen.

3) wat we anders willen doen
De dingen die we die we anders willen doen, waaronder een andere kist, een andere kaart, een andere begraafplaats elders in het land. Daarvoor krijgen we niets in mindering. Dus de 600 euro ‘voor een eenvoudige kist’ wordt niet in mindering gebracht op de kist die we wel willen. We krijgen geen ‘400 euro voor de kaart’ als we een andere kaart willen dan hun standaard etc.

Samenvattend
Ze krijgen dus in geen geval de totale ‘commerciële waarde’ van 6360,- euro. Daarnaast moeten ze rekenen op zo’n 5660,- euro bij betalen voor wat niet in het pakket zit en wel moet. Kritisch bekeken blijken we in hun geval van het hele pakket alleen de ‘vrij te besteden post’ goed te kunnen gebruiken. De rest doen we niet, zelf of anders.

Zelf doen
Gaan we naar een andere uitvaartleider dan krijgen we voor dit pakket slechts 1500 én de post ‘vrij te besteden budget’, samen 3100,- euro. Dat is de zogenaamde ‘externe waarde’ van het pakket.
Gaan we alles zoveel mogelijk zelf doen, dan kunnen van het eindbedrag dus de 3100,- ‘externe waarde’ van de verzekering aftrekken. Het restbedrag is dan toch nog altijd fors lager dan dat we bij de grote verzekeraar blijven en moeten bij betalen voor alles wat niet in het pakket zit of wat we anders willen!

Premievrij maken of aanpassen
Als we het pakket niet gaan afnemen zoals het is en we bovendien een behoorlijk aantal dingen anders willen doen… dan zijn we goedkoper af en meer tevreden wanneer we de verzekering ‘premievrij’ maken. We krijgen dan dus de ‘externe waarde’ bij overlijden. En elke maand dat ze nu geen premie meer hoeven te betalen bespaart hen nu al 100 euro, dus 1200 euro per jaar.

Voor mensen die een pakket hebben dat wél aardig overeenkomt met de wensen, is het natuurlijk logischer om het pakket aan te passen aan de actuele wensen. Dat bespaart nare financiële verrassingen en akelige praktische beperkingen in de week van de uitvaart.

Als je wilt kijk ik even mee
Wil je toch eens kijken hoe dat eigenlijk zit in jouw geval? Bel of mail gerust. Doe het meteen! Je hebt niks te verliezen en zeker te winnen. Gesprekken om je verzekering te checken en je wensen in kaart te brengen zijn bij Onder Ons gratis en vrijblijvend.