06 1998 50 15 (bereikbaar 24/7) info@onderonsuitvaart.nl

Hoe begin ik tegenover iemand die ernstig ziek is …
over een  uitvaartbegeleider die je hem of haar van harte gunt?

Als professional, collega, vriend, mede ouder op school, buurvrouw…. je kan altijd in een positie belanden waarin je iemand kan wijzen op mogelijkheden en belang van goed voelend afscheid.

Mensen vragen mij dan ook regelmatig:
“Ik ken iemand die ernstig ziek is… ik wil eigenlijk jou diensten aanbevelen maar… hoe doe ik dat?”
* Wie ben ik om hierover te beginnen?
* Misschien is er nog hoop op herstel?
* Wat als het verkeerd valt?

Handelingsverlegenheid
Als de dood écht dichtbij komt wordt het nog lastiger om over uitvaartbegeleiding te beginnen dan gewoonlijk… Heel begrijpelijk en herkenbaar, handelingsverlegenheid heet dat. Je intentie is goed maar het is toch eng.
Wat dan helpt is daarmee te beginnen: “Ik merk dat ik het heel lastig vind om er over te beginnen maar ik wil het toch gezegd hebben. Of: op het gevaar af dat het jullie hier niet aan willen denken… maar ik ken iemand die families helpt om regie te voeren bij afscheid en uitvaart. Ze zegt altijd dat je vrij bent om te kiezen wie je wilt als uitvaartbegeleider en dat het enorm helpt om dit gesprek bij leven aan te gaan”.
Ook als je nog veel tijd krijgt, kan het alleen maar goed zijn dit te doen. Het verplicht je tot niets.

Wat je daarmee bereikt

 • Het lucht op en verbindt. Meestal blijkt dat een of meer partijen er toch al wel over inzaten maar het ook moeilijk vonden erover te beginnen.
 • Het brengt weer een beetje controle.
 • Je kiest zelf een uitvaartbegeleider.
 • Je krijgt een idee van de te nemen keuzes en de keur aan mogelijkheden.
 • Je kan veel geld besparen.
 • Je krijgt vrijblijvend een kostenraming van alle specifieke kosten die gemaakt worden in de week van afscheid en uitvaart en dus een idee van het te verwachten totaalbedrag.
 • Het geeft richting en brengt tijd en ruimte in de week na het overlijden.

De meeste mensen weten niet

 • dat je kunt overwegen afscheid bij leven te organiseren.
 • dat je zelf een uitvaartbegeleider mag kiezen die je aanspreekt ongeacht waar je verzekerd bent. Maar als je eerst de verzekeraar belt, dan ben je die keuzevrijheid kwijt! Dan krijg je iemand toegewezen via hun.
 • dat je veel gemakkelijker grip op kosten houdt als je van tevoren keuzes maakt.
 • dat je samen toch vaak meer weet dan je denkt, over wat nodig is om het afscheid precies passend vorm te geven.
 • dat je niet in een kist hoeft
 • dat je ook op je zij mag liggen
 • dat je ook in je eigen auto, camper vervoerd mag worden
 • dat je kan kiezen voor een crematie zonder gebruik van accommodatie

De meeste mensen weten wel

 • wat goed voelt en wat niet
 • wat ze niet willen
 • welke sfeer belangrijk is
 • of ze begraven of gecremeerd willen worden
 • wat typerend is (geweest) in het leven en dus belangrijk is voor het afscheid

Vooraf verkennen

Je kunt zonder kosten of verplichtingen met een paar uitvaartbegeleiders gaan praten.
En je gevoel leidend laten zijn.
Of -als dat beter bij je past- offertes opvragen via uitvaartoffertes.nl dit is een heel beknopt en eenvoudig format of via uitvaartmarkt.nl  dat format is iets uitgebreider en specifieker. Je vult het format in en krijgt dan reacties van verschillende ondernemers uit de regio per mail. Op die manier kan je de stijl, sfeer, kosten en websites vergelijken voordat je met iemand afspreekt.

Vergelijken

Eén van de eerste vragen in deze vragenlijsten is: “betreft het iemand die op korte termijn komt te overlijden of om iemand die op langere termijn komt te overlijden?” Mijn ervaring is dat er veel meer reacties komen wanneer je daar invult dat het gaat ‘om iemand die op korte termijn komt te overlijden’. Als je verschillende reacties hebt gehad is het gek genoeg nog niet altijd zo eenvoudig te vergelijken. Ik geef een beknopte beschrijving van waar je op moet letten als je vergelijkt op mijn website onder de kop “kosten en verzekeringen” www.onderonsuitvaart.nl